Дніпровська гімназія № 143 Дніпровської міської ради

 
Школа ІІ та ІІІ ступенів

 

Українська мова та література

Галича Наталія Павлівна – вчитель української мови та літератури

Кучеренко Варвара Юріівна – вчитель української мови та літератури

Ніколенко Валентина Василівна – вчитель української мови та літератури

Писаревська Катерина Сергіївна - вситель української мови та літератури

 

Зарубіжна література

Малишева Тетяна  Миколаївна – вчитель  зарубіжної літератури

Пушканцева Ольга Іванівна – вчитель  зарубіжної літератури

 

Іноземна мова

Володіна Лілія Вікторівна – вчитель німецької мови

Леусенко Анастасія Олегівна – вчитель англійської мови

Максименко Поліна Костянтинівна – вчитель англійської мови

Мазалова Лариса Яківна - вчитель англійської мови

Петрик Олександра Расимівна - вчитель англійської мови

Петрова Ірина Миколаївна - вчитель англійської мови

Шинкус Маргарита Миколаївна - вчитель англійської мови

 

Математика та інформатика

Дьоміна Олена Анатоліївна – вчитель математики

Косенко Вікторія Данилівна – вчитель математики та інформатики

Коваль Антон Вікторович - вчитель інформатики

Морозова Лариса Анатоліївна – вчитель математики 

Пендик Лідія Михайлівна – заступник директора з НВР, вчитель математики

Терещенко Тетяна Всеволодівна – вчитель математики

Суліміна Юлія Євгеніївна - вчитель інформатики

 

Хімія та фізика

Скіпочка Віта Миколаївна - вчитель хімії

Сушко Ольга Миколаївна – вчитель фізики та хімії

 

 

Біологія

Трояк Наталія Анатоліївна - вчитель біології

 

Географія

Богданова Світлана Вікторівна – вчитель географії та природознавства

Михайленко Ганна Федорівна – вчитель географії, природознавства, економіки

 

Історія

Сіра Олена Борисівна – вчитель історії

Хруленко Наталія Іванівна – вчитель історії

 

Образотворче мистецтво та художня культура

Охрімчук Наталія Володимирівна – вчитель мистецтва  

Чорнай Юлія Сергіївна – вчитель мистецтва  

 

Технічна праця та обслуговуюча праця

Сегеда Ірина Семенівна – вчитель обслуговуючої праці та технологій

Бойченко Катерина Леонідівна - вчитель обслуговуючої праці та технологій

 

Фізична культура

Мазур Микола Миколайович  –  вчитель фізичної культури

Крюченко Євгеній Арсентійович  –  вчитель фізичної культури

Кравець Ілона Володимирівна - вчитель фізичної культури

Білоус Олексій Іванович – вчитель фізичної культури

 

«Захист України» 

Мазур Микола Миколайович – вчитель  курсу «Захист України»

 

 

     Перед сучасною середньою школою стоять складні завдання реформування і значного оновлення. Практично тут немає жодного питання, яке б не стосувалось проблеми взаємин, а відтак і взаємооцінок вчителів та учнів.   Ефективність викладацької діяльності педагогів, успішність оволодіння учнями знаннями і навичками самостійної роботи, результативність системи виховної роботи - все це значною мірою залежить від того, які взаємні оцінні ставлення склалися і складаються між конкретними вчителями і школярами.

   Загальна середня освіта є основною ланкою в системі освіти України. Вона виконує дуже важливу соціально-культурну функцію відтворення духовного й інтелектуального потенціалу українського народу, є основою, на якій будується економічний потенціал держави.

   Відносини вчителя та учня завжди в історії світової культури визнавались як найглибинніші у процесі передання та засвоєння досвіду культурно-історичного творення, досвіду осягання часу індивідуальної та соціальної історії, досвіду бути людиною. Доки живуть на світі вчителі та учні, доти світ перебуватиме у постійному розвитку, який веде до оновлення, духовного збагачення, моральної досконалості.

   Одна з найважливіших гуманістичних ідей педагогічної спадщини В. Сухомлинського – визнання безумовної цінності людської особистості, її індивідуальності, неповторності внутрішнього світу. Як справедливо зауважує педагог, не можна пізнати дитину, не люблячи, не поважаючи її гідності.

   У своїй праці «Сто порад вчителеві» видатний педагог – гуманіст стверджував: «Учительська професія – це людинознавство, постійне проникнення у складний духовний світ людини, яке ніколи не припиняється. Прекрасна риса – повсякчас відкривати в людині нове…» Це є свого роду заповітом для педагогів нашої школи на шляху розв’язання актуальних проблем виховання школярів.

 

Відкриття народжуються там, де закінчуються знання вчителя й починається нове знання учня.

К.Федін