Підручники для школи

Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа № 143" Дніпровської міської ради

 
STEM-освіта

 

 

 

Новини від STEM спільноти до Дня дитячих винаходів

 

Вивчаємо теорему про суму кутів трикутника

 

 

Створюємо пристрій для вимірювання вологості повітря

 

 

Моделюємо явище осмосу

 

 

Засідання педагогічної ради

 «STEM-освіта: шляхи запровадження, актуальні питання та перспективи»      

        

 

    

 

 

 

 

ПРОГРАМА

дослідно-експериментальної роботи за темою «Науково-методичні засади створення інноваційної моделі STEM-освіти»

комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 143» Дніпровської міської ради

на 2017-2021 роки

 

з/п

Зміст

Відповідальний

Строки виконання

Очікувані результати

І. Організаційно-підготовчий етап

(січень 2017 р. – грудень 2017 р.)

1.

Аналіз наукових та науково-практичних педагогічних літературних джерел із питань

моделювання та впровадження системи STEM-освіти з метою побудови спільного для всіх

учасників експерименту кластеру знань.

Директор  Лукіна Н.В.,

заступник директора з навчально-виховної роботи Пендик Л.М.

2017 р.

Спільний кластер знань, що сприятиме концептуальному входженню учасників у дослідно-експериментальну роботу

2.

Виявлення та детальне дослідження концептуальних засад STЕМ-освіти, їх можливого та доцільного співвіднесення із

засадами традиційної освіти y навчальному закладі

Директор  Лукіна Н.В.,

заступник директора з навчально-виховної роботи Пендик Л.М.,

творча група

2017 р.

Збірка рекомендацій

3.

Розробка веб-сторінки учасників дослідно-експериментальної роботи з метою забезпечення

постійного інформаційно-методичного супроводу впровадження та поширення кращого педагогічного досвіду.

Директор  Лукіна Н.В.,

заступник директора з навчально-виховної роботи Пендик Л.М., інженер-електронник Ніколаєва Н.С.

2017 р.

Веб-сторінка навчального закладу

4.

Залучення спонсорських коштів для організації дослідно-експериментальної роботи.

 

Директор  Лукіна Н.В.

 

2017 р.

Спонсорські кошти

5.

Розроблення критеріїв оцінки готовності всіх суб’єктів навчально-виховного процесу до впровадження STEM-освіти у школі.

 

Директор  Лукіна Н.В., заступник директора з навчально-виховної роботи Пендик Л.М.

2017 р.

Критерії готовності до впровадження STEM-освіти

6.

Вивчення стану готовності учасників експерименту до дослідно-експериментальної роботи.

Директор  Лукіна Н.В., заступник директора з навчально-виховної роботи Пендик Л.М.

1 півріччя 2017 р.

Аналітична довідка за результатами опитування учасників проекту

7.

Проведення діагностики мотиваційної і технологічної готовності педагогічних працівників до впровадження STEM-освіти в навчальному закладі.

Заступник директора з навчально-виховної роботи Пендик Л.М., психолог Лихошерстна В.М.

2017 р.

Внесення змін до планів методичної роботи з педагогічними працівниками, плану курсової перепідготовки ДОІППО

8.

Визначення стратегії підготовки педагогічного колективу і батьків до впровадження STEM-освіти.

Директор  Лукіна Н.В., заступник директора з навчально-виховної роботи Пендик Л.М.

 

2017 р.

Стратегія підготовки педагогічного колективу і батьків до впровадження STEM-освіти

9.

Проведення установчого семінару-практикуму для педагогічного колективу школи з метою ознайомлення з особливостями впровадження STEM-освітніх інновацій у навчально-виховному процесі навчального закладу

 

Директор  Лукіна Н.В,

творча група

2017 р.

Первинна підготовка педагогічного  колективу до здійснення дослідно-експериментальної роботи

10.

Визначення складу творчої групи учителів-дослідників для участі в організації та проведенні дослідно-експериментальної роботи

Директор  Лукіна Н.В.

2017 р.

Творча група вчителів-дослідників

11.

Проведення заходів щодо популяризації STEM-освіти, професій STEM

Директор  Лукіна Н.В., заступник директора з навчально-виховної роботи Пендик Л.М.,

творча група

2017 р.

Методичні розробки та рекомендації. Аналітичний звіт за результатами.

12.

Налагодження співпраці навчального закладу з ВНЗ.

Директор  Лукіна Н.В.

2017 р.

Угода про співпрацю

13.

Підведення підсумку І (організаційно-підготовчого етапу) дослідно-експериментальної роботи.

Директор  Лукіна Н.В.

2017 р.

Звіт

 

ІІ. Концептуально-діагностичний етап

(січень 2018 р. – грудень 2018 р.)

 

1.

Теоретичне обґрунтування концепції дослідження, що розкриває теоретико-методологічні засади створення інноваційної моделі STEM-освіти.

Директор  Лукіна Н.В.,

заступник директора з навчально-виховної роботи Пендик Л.М.,

творча група

2018 р.

Концепція провадження STEM-освіти у школі

2.

Розроблення механізмів практичної реалізації концепції.

Директор  Лукіна Н.В.,

заступник директора з навчально-виховної роботи Пендик Л.М.,

творча група

2018 р.

План заходів щодо реалізації концепції провадження STEM-освіти у школі

3.

З’ясування змісту та понятійної системи впровадження STEM-освіти.

Творча група

2018 р.

Глосарій з питань впровадження STEM-освіти

4.

Розробка закладом власної інноваційної моделі STEM-освіти.

Директор  Лукіна Н.В.,

творча група

2018 р.

Модель STEM-освіти

5.

Уточнення та наукове обґрунтування критеріїв, показників та рівнів розвитку STEM-компетентостей суб’єктів навчально-виховного процесу.

Творча група

2018 р.

Критерії оцінювання

6.

Розроблення та стандартизація методик оцінювання ставлення вихованців закладу до предметів STEM-освітнього спрямування, вибору професій STEM.

Творча група, психолог Лихошерстна В.М.

2018 р.

Стандартизовані діагностичні методики для дослідно-експериментальної роботи

7.

Проведення першого етапу діагностики рівня компетентності та ставлення учнів до предметів STEM-освітнього спрямування, вибору професій STEM.

Директор  Лукіна Н.В.,

заступник директора з навчально-виховної роботи Пендик Л.М.,

творча група

2018 р

Внесення змін до методичної роботи з учителями за підсумками діагностики рівня STEM-компетентності учнів

8.

Проведення анкетування вчителів з метою виявлення їх мотиваційної і технологічної готовності до впровадження STEM-освіти в закладі.

Директор  Лукіна Н.В.,

заступник директора з навчально-виховної роботи Пендик Л.М.,  психолог Лихошерстна В.М.

 

2018 р.

Внесення змін до методичної роботи з учителями та батьками за підсумками анкетування

9.

Вивчення ставлення батьків до STEM-інновацій та світу STEM-професій з метою виявлення мотиваційної готовності дорослих суб’єктів навчально-виховного процесу до впровадження STEM-освіти в  навчальному закладі. 

Директор  Лукіна Н.В.,

заступник директора з навчально-виховної роботи Пендик Л.М.,  психолог Лихошерстна В.М.

 

2018 р.

Внесення змін до змісту роботи з батьками за підсумками анкетування

10.

Упровадження курсів STEM-освітнього спрямування у варіативну частину навчальних планів закладу.

Директор  Лукіна Н.В.

2018 р.

Методичні рекомендації.

11.

Розроблення програм семінарських і практичних занять для класних керівників, учителів-предметників із питань упровадження STEM-освіти.

Заступник директора з навчально-виховної роботи Пендик Л.М.,

творча група

2018 р.

Програми семінарських занять для класних керівників, учителів-предметників із питань упровадження STEM-освіти

12.

Проведення засідань творчої групи щодо технології впровадження STEM-освіти та функціонування варіативних курсів STEM-освітнього спрямування в начальному-виховному процесі закладу.

Директор  Лукіна Н.В.

2018 р.

Підвищення STEM-освітньої кваліфікації педагогів, створення умов для ефективного впровадження

13.

Підведення підсумків дослідно-експериментальної роботи на ІІ (концептуально-діагностичному етапі).

Директор  Лукіна Н.В.

2018 р.

Звіт

ІІІ. Формувальний етап

(січень 2019 р. – грудень 2019 р.)

1.

Перевірка ефективності розробленої  навчальним закладом моделі STEM-освіти.

Директор  Лукіна Н.В.

2019 р.

Моніторинг ефективності впровадження

2.

Перевірка ефективності концепції впровадження STEM-освіти в закладі.

Директор  Лукіна Н.В.

2019 р.

Моніторинг ефективності впровадження

3.

Підготовка педагогів до реалізації мети та завдань дослідно-експериментальної роботи через систему семінарів-практикумів, круглих столів тощо.

Директор  Лукіна Н.В.

2019 р.

Підвищення рівня готовності до впровадження експериментальних програм

4.

Підготовка авторських навчальних програм, курсів STEM-освітнього спрямування для учнів різних вікових категорій.

Педагоги-практики

2019 р.

Збірник авторських програм STEM-освітнього спрямування

5.

Апробація авторських навчальних програм інтегрованої STEM-освіти для учнів молодших і середніх класів, STEM-освітніх спецкурсів, факультативів та відповідних методичних рекомендацій для вчителів, методичних посібників з окремих проблем STEM-освіти.

Творча група, педагогічні працівники закладу

2019 р.

Методичні рекомендації для вчителів, методичні посібники з окремих питань впровадження STEM-освіти

6.

Координація зусиль науковців і педагогів різних ланок освіти (загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, вищих навчальних закладів) з метою поширення STEM- освітніх практик

 

Директор Лукіна Н.В.

2019 р.

Програма спільної STEM-освітньої діяльності

7.

Розширення електронних ресурсів для практики інформаційно-комунікаційної підтримки експерименту з упровадження STEM-освітніх практик і поширення кращого педагогічного досвіду.

Заступник директора з навчально-виховної роботи Пендик Л.М.,  інженер-електронник Ніколаєва Н.С.

2019 р.

Оновлення і модернізація інформаційних ресурсів експерименту

8.

Забезпечення розвитку STEM-компетентностей виконавців закладу через розробку і запровадження низки навчально-виховних заходів.

 

Заступник директора з навчально-виховної роботи Пендик Л.М., педагогічні працівники

2019 р.

Підвищення рівня STEM- компетентності виконавців закладу

9.

Здійснення моніторингу розвитку STEM-компетентностей суб’єктів навчально-виховного процесу, залучених до участі в дослідно-експериментальній роботі.

Заступник директора з навчально-виховної роботи Пендик Л.М., творча група

2019 р.

Інформаційні бюлетені, використання результатів моніторингу для визначення подальшої роботи в умовах експерименту

10.

Здійснення моніторингу ставлення виконавців STEM- освітнього спрямування, вибору професій STEM.

Заступник директора з навчально-виховної роботи Пендик Л.М., творча група, психолог Лихошерстна В.М.

2019 р.

Інформаційні бюлетені, використання результатів моніторингу для визначення подальшої роботи в умовах експерименту

11.

Розроблення навчально-методичних комплексів STEM- освітніх курсів для підготовки і підвищення кваліфікації педагогів

Творча група

2019 р.

Навчальні програми, методичні рекомендації, навчальні посібники

12.

Участь у методологічному семінарі з питань розвитку системи STEM-освіти.

 

Директор Лукіна Н.В.

2019 р.

Стаття

13.

Підведення підсумків ІІІ (формувального) етапу дослідно-експериментальної роботи

 

Директор Лукіна Н.В.

2019 р.

Звіт

ІV. Узагальнювальний етап

(січень 2020 р. – грудень 2020 р.)

1.

Організація заходів з підвищення кваліфікація керівника, заступників та педагогів-практиків з питань впровадження STEM-освіти.

 

Директор Лукіна Н.В.

2020 р.

Підготовка кваліфікованих кадрів для STEM- освіти

2.

Здійснення підсумкового етапу діагностики рівнів розвитку STEM-компетентностей суб’єктів навчально-виховного процесу, залучених до участі в дослідно-експериментальній роботі у процесі впровадження STEM- освіти та їхньої готовності до конструктивної взаємодії

 

Директор Лукіна Н.В., заступник директора з навчально-виховної роботи Пендик Л.М.

2020 р.

Інформаційно-аналітичні, науково-методичні матеріали

3.

Статистична обробка результатів дослідно-експериментальної роботи, що відображають впровадження  STEM-освіти в начально-виховному процесі закладу.

 

Заступник директора з навчально-виховної роботи Пендик Л.М., психолог Лихошерстна В.М.

2020 р.

Одномірні та двомірні розподіли статистичних даних

4.

Аналіз отриманих результатів дослідно-експериментальної роботи з метою визначення змін, які відбулися порівняно зі станом на початок експерименту

Директор Лукіна Н.В., заступник директора з навчально-виховної роботи Пендик Л.М.,

творча група

2020 р.

Результати аналізу експериментальних даних

5.

Узагальнення результатів упровадження моделей впровадження STEM-освіти

Директор Лукіна Н.В., заступник директора з навчально-виховної роботи Пендик Л.М., творча група

2020 р.

Узагальнення результатів упровадження медіаосвіти

6.

Участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції з проблем впровадження STEM-освіти.

Директор Лукіна Н.В.

2020 р.

Збірник матеріалів конференції

7.

Розроблення висновків та рекомендації за підсумками експерименту.

Директор Лукіна Н.В., заступник директора з навчально-виховної роботи Пендик Л.М., творча група

2020 р.

Висновки експерименту та рекомендації щодо подальшого розвитку STEM- освіти

8.

Підведення підсумків ІV (узагальнювального) етапу дослідно-експериментальної роботи

 

Директор Лукіна Н.В.

2020 р.

Звіт

V. Корегувальний етап

(січень 2021 р. – грудень 2021 р.)

1.

Розроблення програми взаємодії закладу і територіальних установ, інших закладів освіти, громадських організацій, спрямованої на розвиток системи шкільної STEM- освіти

Директор Лукіна Н.В.

2021 р.

Програма взаємодії спрямованої на розвиток системи шкільної STEM- освіти

2.

Участь у регіональних масових заходах із метою популяризації результатів експерименту для сприяння масовому впровадженню STEM- освіти в навчально-виховний процес загальноосвітніх закладів

Директор Лукіна Н.В., заступник директора з навчально-виховної роботи Пендик Л.М., творча група, учителі-практики

2021 р.

План заходів

3.

Поширення досвіду дослідно-експериментальної роботи шляхом публікації в освітянській пресі, інших засобах масової інформації.

Директор Лукіна Н.В., творча група

2021 р.

Публікації в освітянській пресі, Інтернет-виданнях, виступи в інших засобах масової інформації

4.

Підведення підсумків дослідно-експериментальної роботи на останньому етапі

Директор Лукіна Н.В.

2021 р.

Звіт

 

 

 

                                                                  

                                                            ПЛАН ЗАХОДІВ                                                                        «ЗАТВЕРДЖЕНО»

              щодо реалізації організаційно-підготовчого етапу (січень 2017 р. – грудень 2017 р.)            Директор школи

                                     дослідно-експериментальної роботи за темою                                               _______ Н.В.Лукіна

«Науково-методичні засади створення інноваційної моделі STEM-освіти»

комунального закладу освіти

 «Середня загальноосвітня школа № 143»

Дніпровської міської ради

 

 

з/п

Назва заходу

Відповідальний

Строки виконання

Результат

Відмітка про виконання

1

Проаналізувати нормативно-правові документи з проблеми дослідження, наукові та науково-практичні педагогічні літературні джерела із питань моделювання та впровадження системи STEM-освіти.

 

Директор Лукіна Н.В.,

заступник директора з навчально-виховної роботи Пендик Л.М.

 

Січень 2017 р.

Локальні нормативно-правові документи

 

 

2

Провести засідання педради «STEM-освіта: шляхи запровадження, актуальні питання та перспективи»

 

Директор Лукіна Н.В.

 

Січень 2017 р.

Матеріали педради

 

3

Створити творчу групу вчителів для участі в організації та проведенні дослідно-експериментальної роботи

 

Директор Лукіна Н.В.

 

Січень 2017 р.

Склад творчої групи

 

 

4

Приймати участь у семінарах та тренінгах відповідно до програми дослідно-експериментальної роботи організованих КВНЗ «Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»

Директор Лукіна Н.В.

 

За окремим планом

Матеріали семінарів, тренінгів

 

5

Провести установчий семінар-практикум для педагогічного колективу школи з метою ознайомлення з особливостями впровадження STEM-освітніх інновацій у навчально-виховний процес.

заступник директора з навчально-виховної роботи Пендик Л.М., творча група

Січень

2017 р.

 

Матеріали семінару

 

6

Вивчити досвід роботи навчальних закладів з проблеми дослідження

 

Творча група

Лютий

2017 р.

 

Збірка рекомендацій

 

7

Провести засідання круглого столу «Можливості реалізації STEM-освіти в загальноосвітній школі. Доцільність співвідношення із засадами традиційної освіти»

Творча група

Лютий

2017 р.

 

Матеріали круглого столу

 

8

Переглянути варіативну частину навчального плану на 2017-2018 навчальний рік з метою впровадження курсів та факультативів пов'язаних зі STEM-освітою

Директор Лукіна Н.В.

 

Лютий

2017 р.

 

Навчальний план на 2017-2018 р.

 

9

Провести батьківський всеобуч на тему «STEM – світ інноваційних можливостей»

Директор Лукіна Н.В.,

творча група

Лютий

2017 р.

 

Матеріали

 

10

Розробити веб-сторінку з метою забезпечення постійного інформаційно-методичного супроводу впровадження та поширення кращого педагогічного досвіду

Інженер-електронник Ніколаєва Н.С.

Лютий

2017 р.

 

Веб-сторінка

 

11

Провести  тренінг «Створення моделі STEM-освіти»

Директор Лукіна Н.В.,

заступник директора з навчально-виховної роботи Пендик Л.М.

Березень

Матеріали тренінгу

 

12

Провести засідання методичних комісій природничо-математичного напрямку та початкової школи з питання «Можливості реалізації STEM-освіти у початковій школі»,  «Можливість реалізації STEM-освіти на уроках природничо-математичного напрямку»

Голови МК

Квітень

Матеріали МК

 

13

Розробити критерії оцінки готовності всіх суб’єктів навчально-виховного процесу до впровадження STEM-освіти у школі

Творча група, психолог В.М.Лихошерстна

Квітень

Критерії оцінки готовності

 

14

Вивчити стан готовності учасників навчально-виховного процесу до впровадження STEM-освіти (педагогічних працівників, учнів, батьків).

Творча група, психолог В.М.Лихошерстна

Травень

Матеріали дослідження

 

15

Налагодити співпрацю навчального закладу з ВНЗ та громадськими організаціями.

Директор Лукіна Н.В.

До 01.09

Договори про співпрацю

 

16

Створити STEM-центр

Заступник директора з навчально-виховної роботи Пендик Л.М.

вересень

 

 

17

Провести конкурс для дівчат «Чому я обираю STEM-кар′єру»

Заступник директора з виховної роботи Охрімчук Н.В.

вересень

Сценарій проведення

 

18

Провести профорієнтаційний захід «Парад професій STEM»

Психолог В.М.Лихошерстна, вчителі природничо-математичного циклу

жовтень

Карта STEM-професій

 

19

Провести майстер-клас вчителями-новаторами з предметів природничо-математичного циклу

Заступник директора з навчально-виховної роботи Пендик Л.М.

Жовтень-листопад

Матеріали

 

20

Провести семінар «Особливості реалізації STEM-освіти у школі»

Творча група, заступник директора з навчально-виховної роботи Пендик Л.М.

листопад

Матеріали семінару

 

21

Організувати екскурсії на підприємства міста з метою ознайомлення зі STEM-професіями

Заступник директора з виховної роботи Охрімчук Н.В.

Протягом року

Фото-звіти

 

22

Поповнювати матеріально-технічну базу кабінетів природничо-математичного циклу

Заступник директора з навчально-виховної роботи Пендик Л.М.

Протягом року

Аналіз

 

23

Провести захист дослідницьких проектів школярів з природничо-математичних дисциплін в рамках STEM-освіти

Заступник директора з навчально-виховної роботи Пендик Л.М., вчитель фізики

Сушко О.М.

Листопад-грудень

Дослідницькі роботи

 

24

Конференція «STEM – світ інноваційних можливостей» (презентація моделі STEM–освіти школи)

Директор Лукіна Н.В., творча група

Грудень

Матеріали конференції