Дніпровська гімназія № 143 Дніпровської міської ради

 
Виховна робота

  

Театр моди "Весняночка"

"Веселковий передзвін"

Масляна

 

 

Метою виховного процесу нашої школи є розвиток у дітей та молоді морально-етичних якостей, формування навичок самоосвіти і самореалізації особистості.

 

Завдання виховання :

1. Становлення  особистості  дитини  у  контексті  її  розвитку.

2. Розвиток інноваційного потенціалу інтелектуально обдарованих дітей.

3. Формування  громадського досвіду  учнів  через  залучення  їх  до  творчих справ.

4. Формування духовного світу,  моральних  якостей  особистості,  гуманних  стосунків  у  дитячому  колективі,  толерантності  у  шкільних  відносинах.

5. Зміцнення фізичного та психологічного здоров’я учнів,  запровадження  життєтворчих  і  здоров’язберігаючих освітніх технологій освітнього процессу.

6. Активізація життєдіяльності шкільного дитячого колективу, органів дитячого самоврядування.

 

 

Пріоритетні напрямки роботи:

 

Національне і громадянське виховання

Набуття молодим поколінням соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, формування у молоді особистих рис громадян української держави.

 

Морально-етичне виховання

Розвиток  моральних  почуттів,  переконань  і  потреб  поводити  себе  згідно  з  моральними  нормами,  що  діють  у  суспільстві,  опанування  духовною  культурою  людства,  нації,  найближчого  соціального оточення.

 

Превентивне виховання

Заходи, спрямовані  на  попередження  злочинності, вдосконалення  способу  життя  учнів без порушень  норм  моралі.

 

Формування здорового способу життя

Забезпечення  права  кожної  дитини  народитися здоровою, вижити  і мати  умови для  всебічного розвитку,  бути  надійно  соціально  і  психологічно  захищеною.

 

Для профілактичної роботи і  попередження злочинів і правопорушень    серед   дітей  та  підлітків,  в  школі  створена система роботи:

  1. Первинна профілактика.
  • Здійснюється контроль за  відвідуванням учнями  школи (облік ведеться в класних журналах, відповідальні – класні керівники) черговим учителем в спеціальному  журналі.
  • Розроблені  правила  поведінки  для учнів.
  • Проводиться цикл бесід з профілактики правопорушень серед дітей та  підлітків.       
  1. Вторинна  профілактика:
  • В школі створена і працює Рада профілактики правопорушень. На своїх засіданнях вона розглядає питання роботи з учнями, схильними до правопорушень, залучає спеціалістів для консультацій з батьками, педагогів, розглядає випадки порушення дисципліни в школі, та поза школою.
  • В межах роботи учнівського самоврядування працює координаційний центр «Дисципліна і порядок», який стежить за дотриманням  правил поведінки учнів.
  • Проводиться систематична індивідуальна робота з дітьми, які знаходяться на внутрішкільному обліку.