Дніпровська гімназія № 143 Дніпровської міської ради

 
Звіт директора 2019-2020 н.р.

 

 

            

Аналіз роботи школи за 2019-2020 навчальний рік та завдання на новий навчальний рік.

 

     Для сучасної освіти України є важливим запровадження системних змін, оновлень у змісті, формах, методах. Інноваційна діяльність набирає значної сили і значення, про що йдеться у законах України «Про освіту», «Про повну загальну освіту», «Про інноваційну діяльність», у Положенні Міністерства освіти і науки України «Про порядок здійснення інноваційної діяльності в системі освіти України».

     Процес реформування освіти в Україні є спробою застосування нових форм роботи в межах традиційної системи. Результативність у роботі досягається шляхом впровадження інноваційних технологій, пошуками відповіді на питання: «Як навчати, як створити сприятливі умови засвоєння нового матеріалу?».

     Головним питанням сьогодення є опанування учнями вмінь і навичок саморозвитку особистості, що значною мірою досягається шляхом впровадження інноваційних технологій організації процесу навчання. Сучасна освіта має бути освітою для життя – це гасло усього цивілізованого світу. Йдеться про те, що всі здобуті людиною знання мають активно й продуктивно використовуватися для вирішення професійних, соціальних життєвих проблем.

     Педагогічне кредо залишається незмінним «Від творчо працюючого вчителя, до учня, що творчо навчається».

     У 2019/2020 навчальному році педагогічний колектив школи працював над виконанням статей Конституції України, нового Закону України «Про освіту» від 5 вересня 2017 № 2145-VIII, Закону України, «Про повну загальну середню освіту» від 16січня 2020 № 463, наказом МОН від 16.04.2018 № 367 «Про порядок зарахування, відрахування та переведення учнів у державні і комунальні навчальні заклади для здобуття повної загальної середньої освіти», наказом МОН №463 від 30.03.2020 «Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у 2019/2020 навчальному році», наказом МОН «Про організаційні заходи для запобігання поширенню короновірусу COVID-19» № 406 від 16 березня 2020 року.

     Якість освіти забезпечувалась завдяки виконуванню освітніх програм згідно з навчальним і робочим планом школи на 2019/2020 навчальний рік, використанням інноваційних технологій та сучасних технічних засобів навчання

      Здійснює навчально - виховний процес 73 педагогічних працівника. З них:

відмінники освіти України – 3;

вчителі – методисти – 13;

старші вчителі – 17;

кандидат наук – 1;

вчителі вищої категорії – 42;

вчителі І категорії – 5;

вчителі ІІ категорії – 17;

спеціалісти – 9.

     У 2019-2020 н. р. школа була укомплектована спеціалістами на 100 %. Треба віддати належне вчителям, які докладали немалих зусиль, щоб у закладі не просто здійснювалося навчання, а опановувалися нові освітні технології, а освітній процес був нерозривно пов’язаний з вихованням, з формуванням у учасників освітнього процесу не лише культури і хороших манер, але й здорових життєвих принципів і переконань.

     Найхарактернішою особливістю системи навчання у КЗО «СЗШ №143»ДМР є співіснування двох стратегій організації навчання – традиційної й інноваційної. Інноваційне навчання орієнтоване на формування готовності особистості до динамічних змін у соціумі за рахунок розвитку творчих здібностей, різноманітних форм мислення, а також здатності до співпраці з іншими людьми.

     Особливість 2019-2020 навчального року – тривалий карантин і дистанційне навчання, яке стало викликом для нас усіх. В першу чергу для вчителів, а також для батьків та дітей. Складність полягала у не достатньому технічному забезпеченні та професійних навичках його учасників (вчителів, батьків, учнів). Але ми швидко зорієнтувалися та інформаційні технології почали швидко працювати: платформа для повноцінної роботи з класним керівником Google Classroom, free online платформи для самоосвіти ed-ra, Prometheus, інструменти для створення тестів та завдань learningapps, розробляли тестові проміжні та підсумкові роботи в Google Forms та онлайн- конструкторі сервісу «На урок», використовували сайт департаменту освіти, сайт МОН "Всеукраїнська школа онлайн", бібліотеку розроблених відеоуроків YouTube та створювали власні відеоуроки.

 З метою забезпечення виконання освітніх програм та організації дистанційного навчання здобувачів освіти педагогічні працівники нашого закладу взяли участь у телепроекті каналу Дніпро ТВ "Відеоуроки для старшокласників".

     Дистанційне навчання мало своїх прихильників і противників серед учасників освітнього процесу. Найголовніше – налагодити співпрацю між учнем, вчителем і батьками. Карантин лише виявив проблеми, а нам усім разом треба прагнути навчитися їх вирішувати.

     У школі проводились семінари, вебінари, тренінги з питань: «Використання інноваційних технологій на уроках у початкових класах», «Сучасний урок: вимоги, проблеми, шляхи удосконалення», «Розвиток розумових та пізнавальних здібностей на уроках через використання ІКТ», «Міжпредметна інтеграція на уроках», «Модернізація освітнього процесу в умовах дистанційного навчання».

 

     

    Методична робота будувалася насамперед через діяльность методичних комісій. Кожна з них визначала для себе пріоритетні завдання, над якими працювали впродовж року. У початковій школі – це впровадження в практику положень Концепції Нової української школи. Методична комісія вчителів суспільно-гуманітарного циклу прагнула здійснювати гуманізацію освіти через проблемне навчання. Вчителі природничих дисциплін впроваджували STEM - освіту. Методична комісія вчителів практично-естетичного напрямку працювала над проблемою естетичного виховання

школярів в умовах реформування освіти. Вчителі іноземних мов формували комунікативні вміння своїх вихованців, створюючи ситуації близькі до життєвих. Поєднати математику з інформаційними технологіями – в цьому бачили своє завдання вчителі математики. Виховання здорового способу життя, інтерес до занять спортом знаходилися в полі зору вчителів фізичної культури.

     Головна мета роботи методичних комісій - створення морально-психологічних умов для роботи вчителів, забезпечення загального розвитку особистості, формування високого рівня педагогічної майстерності.

 

   

 

Школа здійснює свою діяльність відповідно до статуту.

 

     У нашій школі 1150 учнів, 37 класів, середня наповнюваність класів 31 учень.

1-9 класи працюють за науково-педагогічними проектами «Інтелект України». В школі ІІІ ступеня запроваджено профільне навчання: українська філологія – 11 кл., іноземна філологія, українська філологія – 10 кл.

    Створено 4 інклюзивні класи, в яких навчаються діти з особливими освітніми потребами.

З 2017 року школа є експериментальним закладом обласного рівня за темою: Науково-методичні засади створення інноваційної моделі STEM-освіти».

    Усі новації і реформи починаються з початкової школи. Свою діяльність вчителі початкових класів спрямовують на створення творчої атмосфери, модернізації форм та засобів навчання і виховання дітей, а головне – на реалізацію принципу рівноправного діалогу між учителем та учнем.

    Третій рік школа є експериментальним закладом Всеукраїнського рівня «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової школи в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної середньої освіти». Вчителі пілотних класів Головко І.А та Зінчук Н.О. опробовують нові стандарти, програми, посібники для НУШ.

 

В середній та старшій школі вивчалися факультативні курси:

· STEM-Lab;

· Абетка з житлово-комунального управління;

· Аранжування особистості;

· Рідний край від архаїчних часів до сьогодення;

· Медіа-освіта;

· Мистецтво мого краю;

· Основи енергопостачання та енергозбереження;

· Основи самовизначення особистості;

· Психологія розвитку особистості;

· Цікава хімія;

· Країнознавство;

· Країни Європи на політичній карті світу;

· Видатні постаті України;

· Стилістика ділової мови;

· Фінансова грамотність.

 

     Школа входить в асоціацію шкіл України «Школа сприяння здоров’ю».

   З метою реалізації науково-педагогічного проекту «Успішний вибір професії» введено факультативний курс «Людина і світ професії», «Побудова кар’єри».

       З метою підготовки випускників до ЗНО проводяться факультативні заняття з української мови, математики, історії.

   На виконання програми «Творча обдарованість» в школі створено базу даних обдарованих учнів. Учні ведуть науково – дослідницьку роботу в МАН, шкільному науковому товаристві «Пошук», приймають участь в предметних олімпіадах, проектах, гуртках, секціях, міських та Всеукраїнських конкурсах(«Колосок», «Гринвіч», «Кенгуру», «Левеня», «Соняшник», «Патріот», та інші.) Це дає свої результати. Ми маємо 21 призове місце у районних олімпіадах з української мови, математики, історії, фізики, хімії, географії, іноземної мови, інформатики, технічної праці, образотворчого мистецтва, права. Маємо 2 призових місць у міських олімпіадах та 2 - в обласних.

Брали участь у ІІ обласному етапі Всеукраїнського конкурсу - захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України. З державним вищим навчальним закладом НТУ «Дніпровська політехніка» укладено Угоду про співпрацю і наші вчителі разом з викладачами вузу працюють з учасниками МАН, використовуючи базу навчального закладу.

   Успішно захистив свою наукову роботу: Давидов Ілля.

     В інтерактивному конкурсі «МАН-Юніор-дослідник» маємо 26 учасників. Також на високому рівні пройшов захист дослідницьких робіт шкільного товариства «Пошук».

 

 

 

     В школі працюють спортивні гуртки та секції: волейбол, баскетбол, бадмінтон, чер-лідінг, студія спортивного танцю «Денс - Нова», Таеквон-до ІТФ, хор, ізостудія, театральна студія, Євроклуб.

 

   

 

     В школі процює Штаб національно-патріотичного виховання. Команда школи «Патріот» брала участь у дитячо-юнацькій грі «Сокіл»(«Джура»).

     Оновлено зал бойової слави, проводили зустрічі з воїнами АТО, займаємося волонтерскою діяльністю: брали участь у проекті «Діти-Дітям», акції «Збережи дерево - врятуй дитину»,проводимо благодійні ярмарки.

 

 

     Працюючи над реалізацією виховної проблеми закладу та з метою стимулювання розвитку творчих інтересів та здібностей, самовдосконалення учнівської молоді, виявлення молодих обдарувань, розвитку здібностей підлітків за допомогою творчих конкурсів і завдань, що розвивають таланти, підвищення рівня сформованості ціннісних пріоритетів у виховній роботі школи протягом навчального були заплановані та проведені загальношкільні заходи: свято Першого дзвоника, Осінній ярмарок, Олімпійський урок, «Козацький гарт», танцювальний марафон, «Новорічні пригоди », марафон єдності до Дня соборності України «Україна соборна», уроки мужності «Ніколи Україні не забути цих юних душ нескорений політ» (до Дня пам’яті Героїв Крут), «Герої не вмирають» (до Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні - дистанційно), «Пам’ятай уроки минулого, заради щасливого майбутнього (до Дня Пам’яті та примирення, річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні - дистанційно); урок пам’яті «Чорнобиль: трагедія, подвиг, пам’ять», фестиваль «Молодь обирає здоров’я», День Вишиванки, свято Останнього дзвоника - дистанційно.

 

 

   

     В школі працює учнівське самоврядування «Країна успіху», Рада Лідерів.

     Старшокласники взяли участь в проекті «Школа лідерів».

     Одним із ключових компонентів концепції Нової української школи є педагогіка партнерства, яка ґрунтується на взаємодії між учнем, учителем і батьками. В основі педагогіки партнерства лежить постійне двостороннє спілкування між учителем та батьками та активна участь батьків у організації освітнього процесу.

     Крім традиційних батьківських зборів, у класах проводилися спільні свята, презентації, екскурсії, круглі столи, на яких обговорювалися питання виховання, формування головних чинників здорового способу життя, шляхи подолання конфліктів та інші важливі питання.

     

   Здоровий спосіб життя. В школі прцює «Наркопост». Але нажаль є учні, які палять. Проводимо зустрічі з лікарями, наркологами, дитячими гінекологами. Співпрацюємо з волонтерами Всесвітнього центру «АСЕТ». Профілактичну роботу проводять медичні працівники школи, представники кримінальної міліції у справах дітей, управління-служби у справах дітей.

 

Протягом року проходили засідання батьківського всеобучу.

 

    Одним із важливих напрямків виховної роботи є превентивне та правове виховання.

Правове виховання учнів школи реалізовувалося через проведення декади правових знань, профілактики дитячої бездоглядності, правопорушень та негативних явищ в учнівському середовищі в жовтні, декади захисту прав дітей, попередження жорстокості та насильства у листопаді (з 11 по 15 листопада) та Всеукраїнського тижня права у грудні (з 02 по 06 грудня) 2019 року, декади антиалкогольної, антинаркотичної, антитютюнової пропаганди у лютому.

 

   У ході декад, тижнів оформлювалися стенди, випускалися стіннівки, у бібліотеці працювали виставки літератури з даної тематики та проводилися окремі заходи:

· лекція для учнів 8-9-х класів на тему: «Мої права та обов’язки»;

· круглий стіл для учнів 8-9 класів «Життєвий вибір і його наслідки»;

· Всеукраїнський урок «Права людини» з нагоди проголошення Загальної декларації прав людини;

· виховні години в рамках Всеукраїнської акції «16 днів протидії гендерному насильству» (класні керівники 5-11 класів);

· виховні години з учнями 5, 7, 9-х класів «Спілкування без насильства»;

· тренінг з лідерами учнівського самоврядування класів «Здоров’я – це життя» (практичний психолог);

· виховні години «Що робити, аби бути здоровим?» (5-6 класи); «Твій вільний час. Як ти його проводиш?» (7-8 класи); «Небезпечна пристрасть» (9-11 класи),класні керівники 5-11 класів;

· Урок здоров'я «Здоровим бути модно!» (з нагоди Всесвітнього дня здоров’я), класні керівники 5-11 класів;

· інформаційні хвилинки «Подорож по країні здоров`я» (класні керівники 1-4 класів).

 

З метою профілактики правопорушень серед неповнолітніх у школі проведено

· виховні заходи в рамках Тижня правового навчання і виховання, на яких застосовувалися інтерактивні форми роботи з дітьми, залучали їх до активної участі в диспутах, дискусіях, вікторинах, тренінгах, сюжетно-рольових іграх тощо; профілактичні заходи, спрямовані на виховання міжнаціональної поваги; уроки гендерної рівності;

· розроблено рекомендації для батьків щодо профілактики та запобігання правопорушень, пияцтва, наркоманії та куріння серед підлітків, протидії насильству та жорстокому поводженню в сім'ї;

· діти девіантної поведінки, схильні до правопорушень, залучалися до участі у виховних заходах різних рівнів.

· у класах розміщені куточки національної символіки, правила для учнів, інформаційні куточки; у шкільній бібліотеці були організовані виставки літератури на правову тематику; перегляд відеоматеріалів на тему профілактики алкоголізму і наркоманії серед молоді: «Зупинись над прірвою», «Запобігання сексуального насильства», «Профілактика ВІЛ-СНІДу та запобігання захворювань, що передаються статевим шляхом».

 

   Соціальний захист

   На виконання Законів України «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківських прав», ст. 21 Закону України «Про повну загальну середню освіту», ст. 53 п. 2 Закону України «Про освіту» та інших нормативних документів практичним психологом, адміністрацією, педагогом-організатором, вчителями у школі проводиться робота по соціальному захисту дітей пільгового контингенту.

   На початок 2019/2020 навчального року було проведено роботу з виявлення та обліку дітей пільгових категорій, створено банк даних дітей, які потребують соціальної підтримки. Протягом року банк даних постійно оновлювався.

   В школі навчається 6 дітей, які знаходяться під опікою, а також учні інших соціальних категорій: діти-інваліди, діти з малозабезпечених та багатодітних сімей, постраждалі від аварії на ЧАЕС, діти, батьки яких є учасниками АТО. Такі учні забезпечені безкоштовним харчуванням, пільговими квитками (під опікою), безкоштовно відвідують театри, музеї, виставки.

 

Робота з попередження дитячого травматизму

   Протягом 2019/2020 навчального року в закладі була проведена робота з попередження всіх видів дитячого травматизму: комплексні бесіди перед осінніми, зимовими, весняними й літніми канікулами, святковими днями; проводилися цільові інструктажі щодо попередження всіх видів дитячого травматизму із записом у журналі реєстрації інструктажів та в щоденниках учнів перед виїздом на екскурсії; бесіди про правила дорожнього руху, протипожежну безпеку, безпеку при використанні газу, бесіди з вибухонебезпечних предметів, правила поведінки на воді, користування електроприладами, запобігання отруєнням.

   Але на жаль високий рівень травматизму побутового та є випадки травмування на уроках фізкультури.

 

   Шкільна їдальня забезпечує харчуванням учнів 1-11 класів.

   Запроваджено дієтичне харчування. Разом з батьківським комітетом контролюємо роботу їдальні.До складу брокеражної комісії входять батьки.

 

   Бібліотека школи виконує інформаційну та просвітницьку.

  На жаль наші діти сьогодні мало читають. Нам теж треба більше уваги приділяти бібліотечним урокам, просвітницькій роботі.

   

 

 Комп’ютеризація навчально-виховного процесу - вимога сьогодення. В школі три кабінети інформатики - 38 комп’ютерів, два кабінета обладнано мультимедійними комплексами, встановлена локальна мережа та підключено до мережі «Інтернет». Це дозволяє проводити уроки інформатики з 2 класу відповідно до нових стандартів початкової та середньої освіти.

   Вся робота в школі ведеться за підтримки психологічної служби школи. Проводяться круглі столи, тренінги для учасників освітнього процесу.

    Плідно працює батьківський комітет, Рада школи. Проводимо спільні засідання, вирішуємо шкільні проблеми.

   Головним органом управління діяльності школи є рада школи.

 

Мета роботи ради школи:

-  рішення колегіальних форм управління навчальним закладом;

- створення умов для демократизації та гуманізації навчально-виховного процесу;

- підвищення ролі громади в рішенні питань, пов’язаних з сім’єю, громадськістю, державними і приватними інститутами;

-  визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямків розвитку навчального закладу;

-  формування виховного середовища;

-  створення сприятливого педагогічного клімату в навчальному закладі;

-  створення атмосфери духовного, фізичного розвитку учнів і набуття ними соціального досвіду;

- організація відпочинку й оздоровлення учнів;

- стимуляція морального й матеріального заохочення учнів, підтримка обдарованих дітей;

- створення міцних партнерських зв’язків між батьками учнів і загальноосвітнім навчальним закладом з метою забезпечення єдності, збалансованості навчально-виховного процесу;

- допомога в створенні й зміцненні матеріально-технічної бази школи.

 

 Сьогодні хочеться висловити подяку Вам, батьки, за співпрацю та  допомогу, яку ви надаєте школі. Також матеріально-технічна база школи у 2019-20 поповнилась завдяки коштам місцевого та державного бюджетів. Фінансовий звіт.

 

Завдання, які стоять перед школою:

- підготувати матеріально-технічну базу, приміщення школи до нового навчального року;

- створити належні умови для навчання учнів початкової та середньої школи, які працюють за новими стандартами.

- працювати над укомплектуванням уроку як засобу розвитку творчої особистості учня і вчителя, над інформатизацією навчально-виховного процесу;

- упроваджувати допрофільну підготовку та профільне навчання в основній та старшій школі, передбачити психолого-педагогічне діагностування школярів, діагностику рівня навчальних досягнень учнів;

- продовжувати вивчати та застосовувати інноваційні навчальні технології, інтерактивні методи навчання;

- забезпечити якісну підготовку учнів 9-х та 11-х класів;

- забезпечити подальший розвиток учнівського самоврядування, широкого залучення його до вирішення питань організації навчально-виховного процесу, розвитку громадянської активності, організації здорового способу життя;

- забезпечити дотримання правил безпеки життєдіяльності та охорони праці в навчально – виховному процесі;

- разом з працівниками поліції,УССД, громадськістю здійснювати профілактичну роботу з неповнолітніми схильними до бродяжництва та скоєння злочинів;

- здійснювати роботу щодо поліпшення умов виховання, навчання та оздоровлення, матеріального забезпечення та захисту прав дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та інших соціальних категорій.

 

Шановні батьки!

Школа – це живий багатогранний організм. Якісна освіта дуже важлива, але це не єдине, що потрібно дитині. Тому бажаю всім більше спілкуватися, в чому сподіваюся, допоможе зняття карантину. Те, що діти не засвоїли, можна надолужити. Важливіше, щоб вони були здоровими та щасливими. Бажаю вам хорошого літа і вірю, що у вересні ми зустрінемося.